Elbasan ,22.02.2020                                               KURSI I PICES               NOCIONET   THEMELORE  PER  FILLESTARE   Ne ambjentetet e ndermarrjes Initaly Risto  & Gusto me  tematike ‘’ Teknikat e pices ‘’ u zhvillua kursi i organizuar nga administratorja Brunilda Isufi ne bashkepunim me chef Armand Kikino dhe  mjeshtrin e picave Gazmend Bleta si dhe me pjesmarrjen e […]